Leer voor je leven

Publicaties

Onderzoek van Iselinge richt zich op een aantal thema's en domeinen. Om onze onderzoeksresultaten te delen, publiceren de onderzoekers in diverse media en gaven we ieder jaar het Iselinge Hogeschool Educatiejaarboek uit.
 
Vanaf 2018-2019 zal Iselinge regelmatig e-magazines publiceren. In een e-magazine zal rond een thema opbrengsten van ontwikkeling en onderzoek worden gepresenteerd. Elk e-magazine bevat vooral ook materialen voor de praktijk. Leerkrachten en aanstaande leerkrachten vinden er tools, artikelen en doorkijkjes waarmee ze geïnspireerd raken om hun eigen onderwijs te verrijken en te verbeteren.
 
Het eerste e-magazine heeft als thema 'Schrijven van Teksten'. Het nummer gaat in op het leren schrijven van verhalen en betogen door leerlingen, op de manier waarop leerkrachten hun instructies kunnen verbeteren. Maar ook wordt aandacht besteed aan het inpassen van peerfeedbackvormen in de schrijfles en krijgen leerkrachten  suggesties om teksten handig te beoordelen. Lees het e-magazine.
 
Een eerste thema is dat van de zelfsturing. We zijn in dit onderzoeksveld vooral benieuwd naar de vraag op welke manier we kunnen bijdragen aan een situatie waarbinnen studenten van de hogeschool en leerlingen binnen de basisschool verantwoordelijkheid willen nemen om gemotiveerd zelf hun leren te sturen. Daarbij kan gedacht worden het kunnen plannen, overzien, monitoren en evalueren van het leerproces. En wat betekent dat voor de leerkracht? Want zelfgestuurd leren leer je niet vanzelf: het vraagt om uitgekiende begeleiding.

Een tweede onderzoeksthema is dat van het leren in leernetwerken. We zijn bijzonder geïnteresseerd in de vraag op welke manier mensen uit het onderwijs met verschillende achtergronden, opleiding, ervaring en interesses vruchtbaar kunnen samenwerken in het ontwikkelen van oplossingen voor praktijkproblemen en in het doen van onderzoek daarnaar. In veel van dit type onderzoek zien we samenwerking tussen studenten, docenten, leerkrachten en onderzoekers. De sleutel van het succes ligt in een actieve bijdrage die iedereen kan leveren aan realistische problemen uit de praktijk waaraan in gelijkwaardige samenwerking kan worden gewerkt. Meer informatie over de opbrengsten vanuit de leernetwerken vindt u op http://www.awonderwijs.nl/leernetwerken/

Een derde onderzoeksthema dat de afgelopen jaren het nodige heeft opgeleverd is onderzoek naar de manier waarop we leerkrachten kunnen helpen hun schrijfonderwijs te verbeteren. Tot nu toe hebben we ons daarbij vooral gericht op het leren schrijven van verhalende en betogende teksten. Belangrijk daarbij is de kwaliteit van hun instructies, die we proberen te verbeteren door samen met hen allerlei voorbeeldmaterialen in tekst en op film te ontwikkelen. Ook mikken we op een praktijk waarin leerlingen meer samen aan teksten werken en elkaar feedback geven op hun teksten. Meer informatie vindt u op http://www.awonderwijs.nl/leernetwerken/leren-schrijven/

Daarnaast is er altijd ruimte om onderzoek te doen naar andere domeinen, vakken en thema's. Meestal vindt dit onderzoek plaats in samenwerking met docenten van andere pabo's of met onderzoekers van universiteiten.
 
Via onze Educatiejaarboeken delen we de kennis wij opdoen door samenwerkingsverbanden, ontwikkelingsprojecten en onderzoek. 

c0209_iselinge_jrbk2016_omslagv4_2414
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn