Leer voor je leven

prof. dr. Saskia Brand Gruwel

prof. dr. Saskia Brand-Gruwel is hoogleraren Learning Sciences en decaan van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Haar onderzoek is gepositioneerd binnen het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie in de faculteit. Haar onderzoeksexpertise ligt op het terrein van instructie ontwerp methodieken en onderwijs in digitale media en leren en in het bijzonder informatievaardigheden, waarbij ze steeds de samenwerking zoekt met het werkveld. Ze begeleidt meerdere promovendi om deze terreinen en heeft een internationale reputatie. Brand-Gruwel studeerde onderwijskunde aan de Radboud Universiteit na het bepalen van het diploma Leerkracht Basisonderwijs aan Iselinge Hogeschool. Bij de Radboud Universiteit promoveerde ze op begrijpend leesonderwijs voor leringen in het basis- en speciaal onderwijs. Verder is ze momenteel secretaris van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en voorzitter van de Commissie Uitwerking Sectorplan Onderwijswetenschappen. 

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn