Leer voor je leven

Colofon

Op deze website rust een auteursrecht van Iselinge Hogeschool. De inhoud, in welke vorm dan ook, daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je via e-mail info@iselinge.nl aan ons kenbaar maken. Ook als je meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn