Leer voor je leven

prof. dr. Rob Martens

Sinds 2014 is Rob Martens hoogleraar aan het Welten-instituut van de OU. Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering.  Hij is vakgroepvoorzitter van Teaching and teacher professionalisation. En sinds 2015 is Martens daarnaast wetenschappelijke directeur van het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) van CINOP.

Rob Martens is onderwijspsycholoog. Na werk en promotie aan de OU, was hij vanaf 2004 als hoofddocent onderwijsstudies verbonden aan de Universiteit Leiden. In 2007 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Veringa leerstoel ‘multimediale educatie’ (Teleac/NTR). Hij is medeoprichter van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning). In 2009 werd hij hoogleraar/(wetenschappelijk) directeur van het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) van de OU, waarin een vraaggestuurde vorm van onderwijswetenschap werd ontwikkeld. Ook was hij interim directeur van het interfacultair expertisecentrum Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL) van de OU. Verder verkreeg hij in 2012 de honoraire Francqui leerstoel bij de Katholieke Universiteit Leuven.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn