Leer voor je leven

Opbouw van de opleiding

De ad Pedagogisch Educatief Professional sluit goed op aan op jouw achtergrond en werksituatie. Theorie en praktijk versterken elkaar voortdurend.

Je ontwikkelt je in vier professionale rollen:

1. pedagogisch professional 
2. ontwerper
3. verbinder 
4. coach

Lees hier wat de bekwaamheden en deeltaken per rol zijn. 

Bekwame en bevlogen docenten van Iselinge Hogeschool en het Graafschap College verzorgen het onderwijs, dat gegeven wordt op Iselinge Hogeschool. Ook nodigen we specialisten uit de praktijk uit voor gastcolleges. Als studenten leren jullie bovendien van elkaar: je maakt deel uit van een leergroep van zo’n acht personen, met wie je praktijkervaringen uitwisselt en evalueert.

Eerste studiejaar
Het eerste studiejaar draait om hoe kinderen zich ontwikkelen en wat de omgeving daaraan kan bijdragen. Welke leer- en ontwikkelingslijnen zijn er? Hoe ontplooien kinderen hun talenten? Welke rol spelen ouderbetrokkenheid en wijkwerk?
Hoe maken we de leeromgeving van kinderen uitdagender? Behalve kennis doe je ook veel vaardigheden op: je oefent gesprekstechnieken en leert samenwerken binnen en buiten je organisatie.

poster_programma_ad_1_2480

Tweede studiejaar
Hoe ondersteun je de ontwikkeling van kinderen die zich in complexe sitaties bevinden? Hiervoor is kennis nodig van de sociale omgeving van het kind, maar ook van regelgeving. In het tweede studiejaar ligt de focues daarom op het maatschappelijke systeem rond een (groep) kind(eren). Je sluit af met een aan de de praktijk gerelateerde afstudeeropdracht.

poster_programma_ad_2_2480

Praktijkervaring
Tijdens je opleiding doe je, naast theoretische kennis, ook praktijkervaring op. Je loop stage of je werkt vanaf het begin van de opleiding ten minste 16 uur bij een organisatie in onderwijs, kinderopvang, welzijn of jeugdzorg. Lees meer over de praktijk.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn