Leer voor je leven

Publicaties Opleiden in de school

Schrijven kun je leren

Welke leerkracht herkent zich niet in het probleem dat stelvaardigheid moeilijk te instrueren is? Veel stellessen worden gegeven zonder échte instructie. Aan de start van de les zegt de leerkracht vooral wát de kinderen gaan doen, maar niet hóe ze het moeten doen. De laatste jaren werd op verschillende manieren aandacht besteed aan lees- en woordenschatonderwijs, maar daarmee was de aandacht voor het schrijven van teksten achtergebleven. In deze brochure zullen we een kijkje bieden in het project. Lees verder


Samenwerkend schrijven in een WIKI

Iselinge Hogeschool is in het cursusjaar 2011-2012 gestart met een aantal activiteiten die een impuls moeten geven aan de verbetering van het stelonderwijs in het primair onderwijs. Van één van die activiteiten wordt in deze brochure verslag gedaan: het samenwerkend schrijven in een WIKI. Samen met negen tweedejaars studenten en zeven basisscholen uit het samenwerkingsverband Opleiden in de School werd ervaring opgedaan met het schrijven binnen een digitale omgeving. Lees verder


Filosoferen met kunst

Sinds enkele jaren experimenteert Iselinge Hogeschool met filosoferen naar aanleiding van kunstuitingen. Dit gebeurde vooral tijdens activiteiten waarin we de samenhang tussen de kunsten lieten ervaren. Inmiddels is het project afgerond en kijken wij terug op een geslaagd avontuur. We zijn nog gemotiveerder om te filosoferen met kinderen over kunst dan we al waren. In deze brochure laten we u zien wat er in het project is ontwikkeld en ervaren. Lees verder


Het samenwerkingsverband Opleiden in de School: een voorbeeld van een learning community

In het cursusjaar 2011-2012 is in een klein aantal scholen een pilot gestart om te kijken op welke wijze de kloof tussen de het opleidingsinstituut en de opleidingsscholen overbrugd kon worden. Deze kleinschalige pilot heeft in 2012-2013 zijn vertaling gekregen in een groot aantal opleidingsscholen die op dit moment samen met de pabo vorm geven aan ‘samen opleiden’. In deze brochure proberen we een kader te schetsen van onze hernieuwde samenwerking en laten we zien hoe we ‘samen’ meer innovatieve kracht kunnen putten uit inspirerende samenwerkingsvormen. Lees verder

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn