Leer voor je leven

Specifieke aandacht voor leer- en gedragsproblemen

Je kunt je tijdens de voltijd- of deeltijdopleiding specialiseren in het speciaal onderwijs. Maar wat is speciaal onderwijs eigenlijk?

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het reguliere onderwijs. De klassen in het speciaal onderwijs zijn klein en de leerlingen gebruiken aangepast lesmateriaal. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters. In onze opleiding besteden wij aandacht aan cluster 3 (gehandicapte en langdurig zieke kinderen) en cluster 4 (kinderen met stoornissen en leer- en gedragsproblemen).

Naast werkgroepen zorgen wij ervoor dat je stage kunt lopen in een school. Als je geïnteresseerd bent in dit speciale leertraject van Iselinge Hogeschool, dan volg je dat traject tot aan het eind van de opleiding. Daardoor creëer je voor jezelf heel veel meerwaarde en kun je kinderen met leer-, gedrag- of opvoedingsproblemen beter op weg helpen.

Overigens maken alle studenten van onze opleidingen in het derde jaar kennis met speciaal onderwijs. Er worden dan workshops gegeven en informatiedagen georganiseerd.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn