Leer voor je leven

Hoe ziet het studieprogramma er uit?

Het basisonderwijs vraagt om mensen met een professionele kijk en inspirerende manier van lesgeven. Elk kind verdient een leraar met inlevingsvermogen en enthousiasme voor het vak. Een goede leraar heeft niet alleen organisatievermogen, maar beschikt ook over pedagogisch, didactisch en interpersoonlijk inzicht, vakinhoudelijke kennis en kan reflecteren en samenwerken. Maar bovenal moet je een warm hart hebben voor kinderen. Dat laatste geeft een solide basis aan het leraarschap.

Deeltijd regulier

Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je ontwikkelt vooral je pedagogische en didactische kwaliteiten. In het eerste semester kun je stage lopen in alle groepen van het basisonderwijs, in het tweede semester loop je stage in de middenbouw. Het onderwijs op de opleiding is dan ook op de middenbouw gericht. In het tweede jaar volgt dan de onderbouw en bovenbouw. Je leert lesgeven in alle vakgebieden en op de opleiding werk je aan verschillende ontwerp- en onderzoeksopdrachten. In het derde jaar ga je je specialiseren in het jongere of het oudere kind en verdiep je je in passend onderwijs en verschillende vakken. In het laatste jaar loop je een lange stage en richt je je op een afstudeeronderzoek.

Deeltijd verkort

Tijdens je opleiding is er sprake van een intensieve stage. Twee dagen per week werk je aan je interpersoonlijke, pedagogische, vakdidactische en organisatorische competenties. Al in korte tijd moet je laten zien dat je les kunt geven in alle vakken in de onder- en bovenbouw. Na een jaar kun je je taakbekwaam noemen. In het tweede jaar specialiseer je je en verdiep je je in passend onderwijs en verschillende vakken. Aansluitend voer je een afstudeeronderzoek uit. We gaan er vanuit dat je in je vooropleiding eerder onderzoek hebt gedaan, zodat je dat nu vrijwel zelfstandig kunt uitvoeren.

Rooster en planning

Lijnen in het studieprogramma

Het studieprogramma van Iselinge Hogeschool is opgebouwd volgens vaste lijnen, waarin je je steeds verder ontwikkelt. Als student weet je precies wat er in elk van die lijnen van je verwacht wordt en wat jij van de opleiding kunt verwachten. Lees verder

Eigen leraarprofiel

Je krijgt bij ons volop de gelegenheid om verder te groeien in je leraarschap. Er zijn verschillende mogelijkheden voor specialisatie, verdieping en verbreding. Zo kun je eigen accenten leggen. Je kunt voor specifieke vakken kiezen. Je kunt een start maken met het behalen van de brede bevoegdheid bewegingsonderwijs, les geven in het voortgezet onderwijs of het speciaal basisonderwijs.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn