Leer voor je leven

Toelatingsonderzoek

Ben je 21 jaar of ouder, maar niet in het bezit van een van één van de vereiste diploma's, dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden. Je kunt dan door middel van dit formulier bij het EVC-bureau een toelatingsonderzoek 21+ aanvragen. Als je dit toelatingsonderzoek met goed gevolg aflegt, kun je starten in de vierjarige deeltijdopleiding.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek, het maken van een studievoorwaardentoets, de landelijke toets rekenen en een schrijfopdracht. Het behalen van de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek zijn voorwaardelijk om toegelaten te worden tot de opleiding. Daarnaast wordt een criteriumgericht interview afgenomen.

De resultaten van alle onderdelen van het toelatingsonderzoek 21+ worden met jou besproken en op basis daarvan wordt door het EVC-bureau een voorstel gedaan aan de examencommissie. Deze commissie beslist uiteindelijk over de uitslag. Als je een verzoek tot inschrijving doet, krijg je informatie over het aanmelden voor de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek.

Kosten

De kosten van een toelatingsonderzoek 21+ bedragen € 165,-.

Aanvraag toelatingsonderzoek 21+

Voor een toelatingsonderzoek kun je je melden tot uiterlijk 1 mei (bij voorkeur eerder), als je in die zomer wilt starten. Wil je meer weten, stuur dan een bericht naar evcbureau@iselinge.nl.

 

Persoonsgegevens (toelatingsonderzoek pabo)
Voornaam*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Geslacht* Man Vrouw
Geboortedatum*     
Straatnaam en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon*
E-mail*
   
Betaling  
Je ontvangt een factuur à € 165,-
   
Ik heb een vraag, opmerking:
   
 
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn