Leer voor je leven

Voortgezet onderwijs

Veel studenten zijn geïnteresseerd in het minorprogramma PO/VO. Dit programma behandelt de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en is tot stand gekomen in overleg met een aantal scholen in het voortgezet onderwijs (vo-scholen).

Als je in het derde jaar van de voltijd opleiding voor deze minor kiest, volg je werkgroepen op Iselinge Hogeschool, loop je stage op een vo-school in de onderbouw van het vmbo  en doe je onderzoek. Het onderzoek heeft betrekking op de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Veel van deze minorstudenten worden na hun studie uitgenodigd te komen werken op hun stageschool. Wanneer je na het volgen van de minor en het behalen van je pabo-diploma wilt verder studeren in een specifiek vak, dan kun je in verkorte tijd een tweedegraads bevoegdheid halen.

Het grote voordeel is dat je door het volgen van ons minorprogramma bij Iselinge Hogeschool in recordtijd de tweedegraads bevoegdheid kunt halen. Als je de minor niet hebt gedaan, dan moet je de volledige tweedegraads lerarenopleiding doen. Met een tweedegraads lerarenopleiding mag je lesgeven in het vmbo, de onderbouw havo en vwo, het mbo en de volwasseneneducatie. Binnen een aantal vakgebieden is op middelbare scholen en mbo’s een groot tekort aan leraren.

Tweedegraads of eerst pabo?

Je hoeft niet direct te kiezen voor een tweedegraads opleiding. Je kunt ook eerst de pabo bij ons doen. Uit onderzoek bij studenten komt naar voren, dat studenten zichzelf nog te jong vinden voor het lesgeven aan leerlingen van 14 jaar en ouder. Bovendien voelen studenten zich niet zeker genoeg van zichzelf. Daarom is onze pabo-opleiding een goede keuze. Daar leer je naast het vak van leraar ook een zelfbewuste en professionele leerkracht te worden. Je voelt je daarna stevig genoeg om door te stromen naar andere studies of om aan de slag te gaan in het voortgezet onderwijs.

Aan de slag in het voortgezet onderwijs

Vaak krijg je al een contract aangeboden als je tijdens onze reguliere pabo-opleiding stage hebt gelopen in een vo-school. Je bent voor de tweedegraads opleiding voor het voortgezet onderwijs verplicht om stage lopen in het voortgezet onderwijs. Die stageplaats heb je dus al. Het levert je niet alleen ervaring en salaris op, maar je versterkt je uitgangspositie met een vervolgopleiding. Mooier kan bijna niet.

Eerstegraads opleiding

Met een tweedegraads bevoegdheid kun je verder studeren voor een eerstegraads bevoegdheid. Daarmee mag je lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo en in het hoger beroepsonderwijs.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn