Leer voor je leven

Wij nemen de basisschool over!

Uw leerlingen nemen voor één dag een basisschool over. Iedere klas krijgt één basisschool toegewezen. Op deze school voeren de leerlingen onder leiding van de pabostudenten allerlei innovatieve activiteiten uit, waardoor de basisschoollleerling uitgedaagd wordt te onderzoeken en actief te denken. Ze werken aan de hand van thema's. Mogelijke thema’s zijn: mediawijsheid, gezondheid en hygiëne, sport, muziek, gaming. De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij het door de leerling gewenste profiel. Aan de hand van de thema’s worden groepen gemaakt voor verdere uitwerking. VO-leerlingen leren zichzelf goed kennen tijdens dit project. Door iets voor te bereiden en aan anderen uit te leggen leren zij het meest. Bovendien leren zij organiseren, plannen en samenwerken.

De looptijd van dit project is ongeveer 7 weken. Dit is inclusief voorbereidingsworkshops, uitvoering en evaluatie.

Ervaringen
Op 3 februari namen leerlingen van Christelijk College Schaersvoorde zes basisscholen uit de regio over. Ze deden dit onder begeleiding van pabo-studenten van Iselinge Hogeschool. De Havo 3 en Vwo 3 leerlingen verzorgen een dag lang het onderwijs. Iedere klas kreeg één basisschool toegewezen. De leerlingen van Schaersvoorde bereidden, onder leiding van de pabostudenten, allerlei innovatieve activiteiten voor en hebben daar uitvoering aan gegeven. Voor groep 1 tot en met 8 van de zes basisscholen was 3 februari een inspirerende dag waarbij ze uitgedaagd werden om actief en onderzoekend te leren.

Het project 'Wij nemen de basisschool over' is ook door de media niet onopgemerkt gebleven:
Jeugdjounaal
Gelderlander
StadDoetinchem
AaltensNieuws
Gelrefm
Omroep Gelderland

Wat is het doel voor de leerlingen?
Tijdens het project leren de havo-/vwo-leerlingen actief. Door iets voor te bereiden en aan anderen uit te leggen, leren zij het meest. Bovendien leren zij organiseren, plannen en samenwerken. Ze dagen de basisschoolleerlingen uit om te onderzoeken en actief te denken. Het project heeft een groot effect op basisschoolleerlingen, de leerlingen uit het VO en op de studenten van Iselinge Hogeschool.
Het project is uitstekend in te zetten ter voorbereiding op de profielkeuze van uw leerlingen. Om deze keuze bewust te kunnen maken is een goede voorbereiding noodzakelijk. Dit project zorgt ervoor dat de leerlingen op een inspirerende manier kennis maken met allerlei vaardigheden die ze tijdens hun vervolgstudie en toekomstige loopbaan nodig kunnen hebben.

De pilot van dit project is uitgevoerd in samenwerking met Christelijk College Schaersvoorde. Onderstaande video geeft een goed beeld van het verloop van dit project. 

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn